Investície a spotreba

by DON BOUDREAUX on SEPTEMBER 6, 2010

Bob Higgs vysvetľuje, že je nesprávne zameriavať sa na spotrebu ako hnací motor ekonomiky. Tu sú kľúčové pasáže:

Jedna z prvých vecí, ktorú sa učí každý, kto študuje hospodárske cykly je, že súkromné investície sú najpremenlivejšou časťou celkových výdavkov. Keď úroveň súkromných domácich investícií dosiahla v prvom štvrťroku 2006 maximum, ich výška bola 2 265 miliárd dolárov (17,5% HDP). Keď v druhom štvrťroku 2009 dosiahli minimum, spadli o 36%, na 1 453 miliárd dolárov (11,3% HDP). … Vrcholy a pády hospodárskeho cyklu očividne nezávisia od spotrebných výdavkov, ale od investičných výdavkov.

Aby došlo k tomuto nevyhnutnému oživeniu investícií, štát musí prestať vyvíjať aktivity, ktoré ohrozujú výnosy investorov a vytvárajú neistotu, ktorá paralyzuje rozbiehanie nových dlhodobých projektov. Gigantické opatrenia, ako je nedávno prijatý zákon o zdravotnej starostlivosti a  finančná-reforma, ktoré prinášajú stovky nových regulácií, ktorých dopad, dodržiavanie a náklady nie je možné s presnosťou plánovať, zvyšujú “celkovú neistotu” a nútia tak investorov držať veľké množstvo peňažných prostriedkov alebo dať svoje prostriedky do krátkodobých,  menej rizikové cenných papierov s nízkym výnosom. Takéto investície nemôžu priniesť skutočné oživenie a dlhodobo udržateľný rast.

Stručne povedané, to čo v súčasnej dobe zúfalo potrebujeme, je masívne oživenie súkromných dlhodobých investícií. Výdavkovo orientované štátne “stimulačné” programy môžu prinajlepšom zaručiť obdobie dlhodobej ekonomickej stagnácie.

Prečítajte si Bobov celý článok.

text preložený z http://cafehayek.com/2010/09/investment-and-consumption.html

Pridajte komentár