Archív kategórie: Videá

Osloboďme peniaze

Nielenže je akýkoľvek diktát štátnej moci v tom, kto používa aké peniaze, nemorálny a odporujúci právu ľudí na to, aby rozhodovali o svojom živote, existujú však empirické i teoretické (a priori) argumenty, ktoré takéto zásahy odsudzujú. Rozhodovanie o peniazoch nepatrí do rúk štátnych úradníkov či politikov, vyvolených bankových inštitúcií, ale každý má mať právo, aby určil čo preňho znamenajú peniaze, čo nimi je. Peniaze vznikli na trhu a patria trhu – dobrovoľnej výmene tovarov a služieb medzi ľudmi. Nedovolme, aby sa terajšia kríza stala dôvodom pre ešte väčšie nútenie a násilie na ľudoch štátom a jeho vazalmi, nehľadiac na to, či úmyslom je väčšia alebo len iná forma regulácie.

Andrew Napolitano – prirodzené práva ľudí

Sudca Napolitano vysvetľuje princíp prirodzených práv ľudí ako je právo na život a plody svojej práce ktoré su iba rozšírením zakladného práva na súkromný majetok. Vystihuje podstatu týchto práv v tom, že nepochádzajú od kráľa či vlády ale každý ich má preto že je ľudskou bytosťou. Video obsahuje slovenské titulky vďaka TuNeCedeMalis na Youtube.

Depozit vs pôžička a bankovníctvo frakčných rezerv

Ekonomické cyckly Teória Rakúskej školy o ekonomických cykloch (Austrian business cycle theory) tvrdí, že cykly vznikajú vďaka expanzii objemu peňazí/kreditu (a manipulácii úrokových sadzieb). Keď centrálna banka zníži úrokové sadzby v snahe umelo stimulovať, spôsobuje misalokáciu prostriedkov, to vedie k výraznému “rastu” a následnej recesii ktorá koriguje neudržateľný, umelý rast. Tento rast je založený na [...]