Archív kategórie: Anarcho-kapitalizmus

Argument pre radikálny idealizmus

Každé “radikálne” učenie bolo označené za “utopické” a libertariánske hnutie nie je výnimkou. Niektorí libertariáni tvrdia, že by sme nemali strašiť ľudí “prílišnou radikálnosťou”, a že teda úplná libertariánska ideológia a program by mali zostať skryté. Títo ľudia odporúčajú “Fabiánsky” program gradualizmu, sústredenie sa výlučne len na postupné odstránenie moci štátu. Príklad by sa dal [...]

Žijeme v džungli?

Je trh džungľa kde „prežije len najsilnejší?“ V džungli, keď chce silnejšie zviera uspokojiť svoje potreby (hlad) môže tak spraviť len na úkor iného zvieraťa. Každý dosahuje uspokojenie len základných potrieb a dochádza k skutočnému boju o prežitie. Čo to má však spoločné so slobodným trhom? Trh je založený na dobrovoľnosti konania.

Je anarcho-kapitalizmus utópiou?

Nie. Anarcho-kapitalisti zvyknú byť pragmatickí, a argumentujú že nezávisle na tom aký je človek dobrý či zlý, má sa lepšie keď je slobodný. Ak sú ľudia dobrí, nepotrebujú žiadnych vládcov. Ak sú ľudia zlí, tak potom vláda – štát – ktorá pozostáva z ľudí bude taktiež zlá, pravdepodobne ešte horšia vďaka schopnosti štátu zosilňovať násilie.