Mesačný archív: October 2010

Praxeológia a etickosť semafórov

Originálny text bol uverejnený na mises.org: Justin T.P. Quinn: The Praxeology and Ethics of Traffic Lights Je po všetkom. Štát už nemá žiadnu nádej. Jeho čas konečne nadišiel. Ak si myslíte, že je to iracionálne optimistické, pozrite sa na video. Uvidíte dôvod pre existenciu štátu rozbitý na kusy. Ako často počujete minarchistu hovoriť: “No, ja [...]

Čo je to Rakúska škola?

Scholastická tradícia Príbeh rakúskej školy začína v pätnástom storočí, kedy sa stúpenci svätého Tomáša Akvinského, ktorý tvoril a vyučoval na univerzite v Salamanke (Španielsko), snažili vysvetliť plný rozsah ľudského konania a spoločenskej organizácie. Títo neskorí scholastici odpozorovali existenciu ekonomických zákonov, neúprosnej sily príčiny a následku, ktoré pôsobia tak ako iné prírodné zákony. V priebehu niekoľkých [...]