Ceny oznamujú skutočnosť. Štát sa vyhráža, že zastrelí posla (prinajmenšom, že sfalšuje správu)

by Don Boudreaux on September 9, 2010

Tu je list pre Wall Street Journal:

Uvádzate, že Obamova administratíva pripravuje “legislatívu, ktorá by dávala federálnej vláde právomoc zamietnuť neprimerané zvyšovanie sadzieb” zdravotných poisťovní (“Biely dom varuje poisťovateľov pred zvyšovaním sadzieb” , 9. sept.) .

Znie to primerane. Ale nie je. “Neprimeranosť” je príliš vágna a subjektívna norma na to, aby sa ňou riadila štátna agentúra, ktorá má právomoc zablokovať zvyšovanie cien. Aj keď podľa definície, akékoľvek “neprimerané” konanie je podozrivé a môže spôsobiť škodu, v skutočnosti neexistuje žiadny objektívny spôsob, ako môže štát rozoznať primerané zvýšenie cien od neprimeraného.

Predstavte si napríklad, že by prvý dodatok ústavy zakazoval kongresu prijímať zákony, ktoré by “obmedzovali primerané reči.” Kto by dôveroval štátnym úradníkom, ktorí by mali právomoc určovať, ktoré reči sú “primerané” a ktoré sú “neprimerané”? Našiel by sa niekto, kto by si nemyslel, že takáto právomoc je ľahko zneužiteľná?

Čo platí pre reč (a ostatné práva vyplývajúce z prvého dodatku ústavy) platí aj pre ceny: nie je primerané, aby mal štát právomoc rozhodovať o týchto otázkach. Iba konkurenčná súťaž medzi poisťovňami odhalí, ktoré sadzby sú primerané a ktoré nie.

S pozdravom,

Donald J. Boudreaux

text preložený z http://cafehayek.com/2010/09/prices-report-reality-government-threatens-to-shoot-messenger.html

Pridajte komentár